Kas mēs esam?

Ritini

Nemelo.lv ir reģistrēts masu informācijas līdzeklis (Reģ. nr. 000740436), kuru radījusi biedrība Baltic center of Visual Researches.
Biedrības mērķis ir sabiedrības izglītošana.
Nemelo.lv redaktors ir Ansis Pūpols. Vietnes pamatuzdevums ir pētījumu veikšana.

Kontakti: Ansis.pupols@me.com

Anonimitāti garantējam!