Nemelo.lv pētījums Piemēslotājs. Pirmā daļa

Ritini

Par Slokas izgāztuves izveidi saņem nosacītus cietumsodus

Pirms pusotra gada bija milzu ugunsgrēks Slokā. Dega 23 000 tonnas atkritumu. Izgāztuve bija nelegāla. Lieku acu netraucēti, no Skandidāvijas valstīm te mēnešiem bija sistemātiski gāzti plastmasas iepakojumi, dažādi sadzīves atkritumi, viss tas, ko Discovery kanālā rāda kā dabai īpaši kaitīgas vielas.

Jau uzreiz pēc degšanas Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra izplatīja paziņojumu, ka ievesto sadedzināto kravu saņēmējs bijis SIA Agregare, kura īpašnieks ir uzņēmējs Roberts Redko. To, ka ar kravas organizēšanu nodarbojies Redko, apstiprināja arī Valsts vides dienests. Dabai tika nodarīts būtisks postījums, zemes dzīlēs nonāca kaitīgas vielas, plastmasas un citu drazu degšana iekmēja apkārējo vidi vairāku kilometru platībā.

Policija ierosināja divus kriminālprocesus. Vienu par apzinātu dedzināšanu, otru par nelikumīgu atkritumu glabāšanu un piesārņošanu. Taču Redko pie atbildības nesauca. Izvirzīja apsūdzību izgāztuves īpašniekiem.

Lieta par Slokas piesārņošanu noslēdzās šā gada 28.augustā Rīgas rajona tiesā. Tiesnese Jakabsone apstiprināja firmas Prima M saimnieku Lūcijas Uzkliņģes, Oļega Sololova un Marijas Sokolovas vienošanos ar prokuroru par 3 gadu nosacītu sodu. Papildus šiem cilvēkiem tiesa piesprieda kompensēt valsts izdevumus izdegušās teritorijas sakopšanā. 617 000 eiro. Taču šis sprieduma punkts nav izpildīda, nauda valstij nav ieskaitīta.

Valsts vides dienesta vadītāja Inga Koļegova uzskata, ka notiesāti ir zema līmeņa izpildītāji, nevis dedzināšanas organizatori, kuri gūst dubultu peļņu, gan no Skandināvijas valstīm saņemot subsīdijias par atkritumu izvešanu, gan no Latvijas nodokļu maksātājiem – par it kā Latvijā saražoto atkritumu pārstrādi.

Pirms mēneša Vides dienests aizturēja vairākas kravas. Inspektori uzskata, ka ir atklājuši lielu slepenu kanālu, kādā veidā Skandināvu atkritumi nelegāli nonākuši Latvijā.

INGA KOĻEGOVA Valsts vides dienesta vadītāja:

Šajā rudenī mēs konstatējām, ka ir izzveidota jauna plūsma pārrobežas atkritumu ievešanai Latvijā. Tā iet caur Ventspils ostu. Un viens no galapunktiem, uz kurieni aizved, ir Cēres pagastā. Šīs te Priedītes.”

Pirmie notikumi sākās Ventspilī 4.oktobrī. Ventspils ostā no Zviedrijas bija ienācis prāmis Scotish Viking. Uz tā atrada plastmasas iepakojumu atkritumus, kas it kā bija iecerēts vest uz Sējas pagastu pie Inčukalna. Inspektori piecas diennaktis gaidīja pie Ventspils ostas, kad krava izkustēsies. Sagaidīja, pārbaudīja papīrus un tad to izsekoja un noskaidroja, ka to ved nevis uz Sēju, bet Jelgavu.

1.novembrī Ventspils ostā ar prāmi no Norvēģijas iebrauca automašīna ar plastmasas maisiem. Arī šo mašī vides inspektori izsekoja un redzēja, ka tā nonāk Kandavas novada Cērē.

Taču tas vēl nav viss. Vienai kravas mašīnai no Vides dienesta un muitas darbinieku redzesloka izdevās aizmukt.

Muitai izdevās aizturēt tikai daļu kravas. Lietuviešu šoferi izrādījās veikli. Kamēr muitnieki bija aizturējuši vienu automašīnu, otra pa ostas otru pusi aizbrauca prom.

Lielākā daļa kravas nonāca Cērē, kur Raimondam Redko piederošajam uzņēmumam Galangal. Šo vietu SIA tikai nesen nopircis un Vides dienests tur atļāvis glabāt līdz 30 tonnām atkritumu dienā. Savestas bija 220 tonnas.

Vides dienests turpina aprēķināt ievesto plastmasas atkritumu daudzumu un pēc dokumentu apkopošanas nodos materiālus policijai.

Firma Galangal pieder uzņēmējam RObertam Redko. Tam pašam, kuram ar Slokas nelegālo atkritumu novietni saistītais SIA Agregare. Pēdējās nedēļas uzņēmējs pavadīja Meksikā, Panamā, un Kolumbijā. Atgriezās tikai pirms dažām dienām. Savu vainu uzņēmējs neatdzīst. Atkritumus Cērē esot ieveris pa ceļam, lai tur tos sašķirotu.

ROBERTS REDKO, SIA Galangal īpašnieks:

“Jums šķirošanas līnijas Cērē neesot. Ā ? Ziniet, cik daudz tādas vietas, kur šķiro ar rokām ? Atbrauciet, es jums parādīšu procesus no A līdz Z, kā notiek. Cilvēki šķiro materiālus pie mums ar rokām.”

Uzņēmējs atdzīst, ka atkritumi tiek glabāti neatbilstoši prasībām. Bet tas nekas – tuvākajā laikā viņš visu sakārtošot un ar Vides dienestu sarunāšot.

ROBERTS REDKO, SIA Galangal īpašnieks:

Cērē mums nav B kategorijas atļaujas. Viņas top, jo mēs oktobrī 22.ajā izpirkām un neesam paspējuši uzlikt žogu un izbūvēt lietusūdens kanalizāciju. Tas ir procesā.

Valsts vides dienestā noskaidrojām, ka Redko iesniegums par kravas apjoma palilinašanu Priedītēs ir noraidīts, ņemot vērā, ka ievestais apjoms pārsniedz jau līdz šim atļauto un, ka atrasta ārzemju ārzemju atkritumu krava, kuru uzņēmējs tur nevarēja ievest.

Redko nav vienīgais, kurš Skandidāvijas valstīm palīdz atbrīvoties no piesārņojuma. 16.novembrī Muita Ventspils ostā aizturēja kādu saķīpotu plastmasas maisu kravu, kas no Norvēģijas bija ceļā uz Lietuvu. Atklājaās, ka krava ir radioaktīva.

Dace Šatrovska, Radiācijas drošības centra direktore

“Saņēmām ziņojumu no muitas par to, ka Ventspils ostā ir paagstināts starojums vienai kravai. Pētot detalizētāk, tika pieņemts lēmums, ka krava ir jāatgreiž atpakaļ izcelsmes valstij.”

Kravā radiaktīvā komponenta līmenis 3 reizes pārsniedza pieļaujamo normu. Šī krava joprojām atrodas Ventspils Noord Natie terminālī, jo prāmju līnija Stena Line jau divas nedēļas to atsakās vest atpakaļ.