Krievijas armijas izvešana. Nezināmās lappuses.

Ritini

“Krievijas armijas izvešana. Nezināmās lappuses”.

Klajā nākusi studijas Nemelo.lv veidotā filma par Krievijas armijas izvešanas sarunām 1991.-1994.gadā “Krievijas armijas izvesana… Nezināmās lappuses”.
Filma ir par laiku, kad Latvijā atradās ap 60 000 Krievijas armijas karavīru, un nebija skaidrs, vai un kad tie šo valsti pametīs.
Pirmais Krievijas Federācijas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs stāsta par diskusijām Krievijas valdībā attiecībā uz armijas izvešanas procesu.
Latvijas puses sarunu dalībnieki Tālavs Jundzis, Valdis Birkavs, Mārtiņš Virsis un Jānis Dinēvičs atminas, ar kādām specvienībās izstrādātām Krievijas viltībām nācās saskarties.
Nemelo.lv izdevās Vašingtonā satikt Džordža Buša un Bila Klintona administrācijas tā laika diplomātus Danielu Frīdu un Stīvenu Sestanoviču. Viņi atcerējās laiku, kad ar Krieviju bija iespējams par kaut ko vienoties un vienošanās tika pildīta.
“Vladimirs Putins pats savulaik devās uz NATO samitiem un runāja par Krievijas iestāšanos aliansē,” atceras Sestanovičs un skaidro, kā Krievija no NATO sadarbotās kļuvusi par to agresorvalsti, kādu mēs to pazīstam šobrīd.
Savukārt Latvijas pilsonis Pēteris Avens filmā gremdējas atmiņā par savām sarunām ar prezidentu Borisu Jeļcinu.
Filmu ir veiksmīgi izrādīta kino K.Suns.

“Withdrawal of the Russian Army. The Unknown Pages”.

The film made by the studio Nemelo.lv about the negotiations for the withdrawal of the Russian army in 1991-1994 “The withdrawal of the Russian army. The Unknown Pages”.
The film is about the time when around 60,000 soldiers of the Russian army were in Latvia, and it was not clear if and when they would leave the country.
The first Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Andreys Kozyrev, talks about the discussions in the Russian government regarding the process of withdrawing the army.
Latvian negotiators Tālavs Jundzis, Valdis Birkavs, Mārtiņš Virsis and Jānis Dinēvičs remember what Russian tricks developed by special forces they had to face.
Nemelo.lv managed to meet Daniel Frieda and Steven Sestanovič, diplomats of the George Bush and Bill Clinton administrations, in Washington. They remembered the time when it was possible to agree on something with Russia and the agreement was fulfilled.
“Vladimir Putin himself once went to NATO summits and talked about Russia’s joining the alliance,” recalls Sestanovich and explains how Russia turned from a NATO partner into the aggressor country we know it as today.
Latvian citizen Pēteris Aven, on the other hand, reminisces about his conversations with President Boris Yeltsin in the film.
The film has been successfully shown in K. Suns cinema.